Copyright

© Copyright Annette Timmer – Paardeniriscopie. Alle rechten voorbehouden.

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op de informatie (tekst, fotografie, logo, geluid, video en animatie) die u op deze website (paardeniriscopie.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Annette Timmer – Paardeniriscopie. De fotografie op de website valt eveneens onder de auteursrechten van Annette Timmer – Paardeniriscopie.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Annette Timmer, of aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

De informatie van de website mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een harddisk of geprint worden zolang dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, zolang de informatie niet gewijzigd wordt en zolang de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Annette Timmer – www.paardeniriscopie.nl”. Daarnaast mogen copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mag de informatie niet worden gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Annette Timmer voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. Graag wordt Annette hiervan op de hoogte gebracht door een email aan haar: paardeniriscopie@gmail.com